Komunikacja interpersonalna

Dążenie do perfekcji jest ciągłym treningiem. Rozwój nigdy się nie kończy, a trening pozwala czerpać satysfakcję z pokonywanej drogi. Ćwiczenia z pomocą doświadczonego trenera zbliżają do osiągnięcia wysokiej wydajności, satysfakcji i sukcesu.

komunikacja interpersonalna
Adam Zajchowski na Croma Business Academy
metoda pracy indywidualnej

Trening komunikacji interpersonalnej

Komunikacja jest filarem naszej cywilizacji. Dzięki tym zdolnościom mamy możliwość skutecznego porozumiewania się z drugą osobą i wzajemnego zrozumienia. Komunikacja jest obarczona potencjalnymi błędami, barierami i nieporozumieniami. Wiele książek na ten temat napisano (jedne lepsze inne gorsze – oceną przydatności i bazowaniu na faktach zajmuje się Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, które prowadzi od lat projekt „książka dla trenera”).

Pewnie Ciebie interesuje jak to zastosować w praktyce?

Żeby szkolenie/warsztaty były praktyczne ,musi element ćwiczeń. Zadania wybiera się w oparciu o oczekiwania uczestników, tzn. uzyskane informacje co nie jest ok, co denerwuje itp.. Wówczas każdy szuka działań, które dotyczą jego samego. Najczęściej jest to poszukanie odpowiedzi na pytanie „co mogę zrobić, żeby było lepiej”. Dlaczego uczestnicy szukają działań do poprawy w sobie, a nie w innych? Dlatego, że jest to o wiele trudniejsze, a po drugie wpływ na innych mamy tylko poprzez własne działania, po trzecie jesteśmy wówczas proaktywni, czyli odpowiedzialni za własne działanie. Często spotykam się z problemami typu: „spychologia„, brak docenienia mojej pracy, a „bo oni robią …., a my…” (podział na my i oni) itp.  W tej części warsztatów pojawia się dobrze znany problem czyli: „moja praca nie jest doceniana” i jest ro zjawisko powszechne, podobnie jak w przypadku pytań o to „czy jesteś dobrym kierowcą?” – odpowiedzi są takie, że większość twierdzi, że są znakomici, ale „większość znalazła prawko w chipsach”. Tego sporu nie da się pogodzić, chyba, że zadeklarujemy uczciwą, asertywną i szczerą komunikację w oparciu o fakty i jasne wskaźniki. Do tego sprowadza się część szkolenia, żeby emocje odstawić i otworzyć się na informację od drugiej osoby.

Każda organizacja ma swoją strukturę, zespoły i ludzi, które przekazują sobie setki informacji każdego dnia. Czymś zupełnie naturalnym są nieporozumienia i tarcia pomiędzy działami, poziomami w hierarchii i współpracownikami, nawet tymi sobie najbliższymi. Nawet, jeśli Twoja placówka przeszła już szereg szkoleń i „zaliczyła” niejeden trening komunikacji interpersonalnej, wyzwania mogą dalej się zdarzyć. W porozumiewaniu ważne jest nastawienie do drugiej osoby i na tym etapie występują istotne bariery w komunikacji. Żeby unikać tego błędu, trener szkoleniowiec pracuje na postawach grupy, motywacji i akceptacji drugiego człowieka.

Zrozum i daj się zrozumieć!

Ogromne znacznie ma to przy sytuacjach newralgicznych np. wprowadzaniu nowo zatrudnionego pracownika, kontakcie między „my” i „oni” i pomiędzy szczeblami hierarchii itp. Dlatego procesu szkolenia z komunikacji interpersonalnie nie da się (w moim przekonaniu) zrobić ani czysto teoretycznie, ani zdalnie. W biznesie, w zespole, przy jakiejkolwiek wprowadzanej zmianie w organizacji ważny jest klimat i wsparcie ludzi. Dzisiaj nie są czasy, w których nakazuje się postępować w określony sposób, bo młode pokolenia nie akceptują formy wydawania rozkazów i nakazów. Tak naprawdę doskonalenie umiejętności dialogu i dochodzenia do porozumienia to nieustający proces, uzależniony od zasobów pracowników i ich motywacji.

Pod nazwą komunikacja interpersonalna kryje się wiele elementów.

Poza samym aspektem rozumienia słów, czyli aktywnego słuchania i poświęcenia uwagi drugiej stronie, potrzebne są jeszcze chęci. Dlatego warsztaty z komunikacji to coś więcej niż „przerobienie teorii” o komunikacji, a bardziej zmiana postawy względem drugiego człowieka – współpracownika. Porozumienie uzyskuje się dzięki szczerej rozmowie i akceptacji różnic w postrzeganiu świata  i zachowaniu poszczególnych ludzi.

Przekuwam teorię na praktykę.

Trening komunikacji interpersonalnej ćwiczenia: w trakcie szkolenia uczestnicy poznają między innymi pojęcia kwadratu komunikacyjnego z teorii Shulza Von Thun. Dzięki temu będą potrafili odróżnić poziomy emocjonalnego interpretowania wypowiedzi, świadomie odróżniać ładunki emocjonalne od informacyjnych i postrzegać relację pomiędzy uczestnikami procesu.

Znane narzędzia jak „FRIS”, „DISC” , „Extended DISC”,”Insight” lub inne podobne (np. bardzo polecana książka Thomasa Ericsona „Otoczeni przez idiotów”), pozwalają określić 4 typy ludzi ze względu na ich predyspozycje komunikacyjne. Uczestnicy pracując w oparciu na tym modelu zyskują nową perspektywę patrzenia na innych.  Każdy uczestnik wypełnia dwustronicowy test, z którego wynikają indywidualne predyspozycje. Nagle jasne stają się oczekiwania drugiej strony lub jej braki w komunikacji. Dzięki temu uczestnicy zdają sobie sprawę, że żeby „dogadać się” w ważnych kwestiach, nie wystarczy powiedzieć co się chce, ale uwzględnić, jak zostało to zrozumiane i zinterpretowane. Często brak komunikacji jest przyczyną wielu lub nawet większości problemów w firmie, a już na pewno złej atmosfery i braku zaangażowania.

Skutecznie zarządzana firma nie kończy na jednym szkoleniu z komunikacji i doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeby dalszych profesjonalnych szkoleń.

Dowiedz się „co w trawie piszczy”.

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej najlepiej sprawdzają się w zespole razem pracującym. W trakcie zajęć bazujemy na przykładach rzeczywistych, powtarzających się i dobrze znanych pracownikom. Dzięki dokładnemu wyciągnięciu wniosków udaje się ustalić, przez wszystkie strony, zasady porozumiewania się w przyszłości. Choć czasem omawianie trudnych tematów przypomina zabieg usunięcia drzazgi, to warto przeprowadzić ten zabieg, żeby oczyścić atmosferę i zrobić nowe otwarcie w stosunkach międzyludzkich.

Podczas symulacji odgrywane są sytuacje trudne, analizowane są elementy: mowa ciała, kontakt wzrokowy, postawa ciała, sposób mówienia, itp. Dzięki temu uczestnicy otrzymują wartościową zindywidualizowaną informację zwrotną. 

Ważnym składnikiem warsztatów z komunikacji interpersonalnej jest asertywność. Uczestnicy poznają pozytywne strony szczerego i otwartego wyrażania własnego zdania. Poznają techniki zachęcające do odważnego (bo do tego potrzeba odwagi) zajęcia stanowiska w konkretnych sytuacjach oraz praktykowania tego.

Komunikacja interpersonalna służy ustaleniu wzajemnych oczekiwań pomiędzy pracownikami.

Bardzo często w organizacjach, w których są różne specjalistyczne działy brakuje docenienia pracy przez innych. Dział marketingu nie słyszy od innych (lub słyszy za rzadko) „dziękuję, że zrobiliście super promocję, kampanię reklamową lub informacyjną”. Dział obsługi klienta nie słyszy „dzięki, że staracie się dogodzić nawet najbardziej roszczeniowym klientom”. Zwykle są duże oczekiwania od innych, a siebie pracownicy postrzegają jako niedocenionych. W trakcie warsztatów jest czas, żeby usłyszeć co dla innych jest ważne, co jest trudne oraz powiedzieć czego my nie chcemy.

Ważnym czynnikiem budowy zespołów zaangażowanych, wspólnie się motywujących i biorących odpowiedzialność na siebie (Ken Blanchard nazywa je „zespoły na wyższym poziomie”) jest jasna komunikacja. Otwarta, asertywna, oparta na faktach, a nie na opiniach, ocenach i „dobrych radach”.

Wzajemna akceptacja i poczucie elementarnego szacunku jest podstawą dobrej i szczerej komunikacji.

Najlepiej sprawdzają się szkolenia całych zespołów z różnych szczebli drabiny organizacyjnej. Wówczas okazuje się, że robimy coś czego inni nie chcą, ale nie było okazji o tym porozmawiać. Dzisiaj w czasie, w którym nowe młode pokolenia wchodzą na rynek pracy, dba się o zatrudnionych. Jednym z bardzo ważnych elementów tworzących środowisko pracy są szkolenia z komunikacji interpersonalnej, bo dzięki nim łatwiej kształtować dobrą atmosferę pomiędzy współpracownikami.

 Dodatkowym modułem realizowanym w zespołach są role zespołowe według Meredith Belbine’a. Każdy z uczestników wypełnia skrócony test ról zespołowych. Dzięki temu wie, w jakich rolach najlepiej się odnajduje. Ma to wpływ na działanie całego zespołu, który jak wiemy, im bardziej „obsadzony” rolami, tym lepiej poradzi sobie ze skomplikowanymi zadaniami. Role zespołowe nie są tożsame z predyspozycjami poszczególnych jego członków, ale im bliżej naturalnych kompetencji, tym lepiej realizują się i angażują w realizację celów danego zespołu.

Masz pytania, chcesz dowiedzieć się czy moje kompetencje są pomocne? Umów się na konsultację bez zobowiązań klikając tutaj.

komunikacja w zespole

Po warsztatach pracownik będzie umiał:

N

rozumieć różnice pomiędzy ludźmi

N

rozumieć własne mocne i słabe strony w procesie komunikowania się

N

potrafił dopasować rodzaj i formę komunikatu do danego typu człowieka

N

słuchać aktywnie i dążyć do zrozumienia drugiego człowieka

N

umiał rozpoznawać sygnały niewerbalne klienta

N

potrzebę asertywności w kontaktach międzyludzkich

Korzyści dla firmy:

Skuteczna orientacja na cele zespołu

Samooczyszczająca się atmosfera

Większa motywacja pracowników

Zmniejszenie poczucia niesprawiedliwości w firmie

Lepsze zrozumienie perspektywy zarządu i ich oczekiwań

Lepszy obieg informacji, także tej z dołu struktury w górę hierarchii

Tryb szkolenia, liczba uczestników informacje techniczne:

Szkolenie realizuję w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego we wskazanym miejscu na terenie całej Polski.

Liczba uczestników to grupa do 18 osób (każdy dodatkowy uczestnik wiąże się z dodatkowym kosztem 300 zł), maksymalna liczba to 25 osób na warsztatach.

Promocja:

Zakup jednego dwudniowego kursu pozwala na wykorzystanie zniżki 10% na kolejne warsztaty w terminie do pół roku od przeprowadzenia ostatniego kursu.

Wykorzystywane metody

  • Dyskusja moderowana
  • Mini wykład
  • Ćwiczenia grupowe
  • Praca indywidualna
  • Analiza przypadku
  • Warsztaty
  • Odgrywanie ról

Szkolenie zawiera

Profesjonalne

Praktyczne materiały dla uczestników

}

Wartościowy czas

2 dni z doświadczonym trenerem

Kwalifikacje

Certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu

w

Opieka specjalisty

Bezpłatny miesiąc na konsultacje tel. lub on-line dla kierowników działów szkolonych

Widok na przyszłość

Raport po szkoleniu opisujący przebieg warsztatów, omawiane i przećwiczone zagadnienia oraz sugestie na co zwrócić uwagę w dalszej pracy z zespołem

Masz pytania zadzwoń, napisz lub umów się na bezpłatną konsultację.

Skontaktuj się

Adres

Sobótki 21B/4A
80-247 Gdańsk

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.22/00072/2016

Certyfikat jakości ISO PN-EN ISO 9001:2015-10
nr 16/01/2024/TS/WA/1449/16

Nr telefonu

+48 668 698 308

Social Media

Email

az@adamzajchowski.pl

Wyślij wiadomość

8 + 13 =