rebranding firmowy
Rebranding to zmiana polegająca na odświeżeniu marki – aktualizacji do bieżącej sytuacji.
Wiąże się z wprowadzeniem kilku zmian. Najbardziej zauważalna zmiana jest wizerunkową (zmiana logotypu, barw firmowych itp.), ale często pozwala na wprowadzenie dodatkowych zmian wewnątrz organizacji.
Pomagam na określeniu celu i zakresu rebrandingu. Czy zmiana jest tylko wizerunku logotypu (działanie grafika), czy działanie jest szersze. To wymaga przemyślenia, przygotowania i współpracy ludzi.

Większość firm dopasowuje się do szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej i podąża za oczekiwaniami (także zmieniających się) klientów. Podstawą do wprowadzenia zmiany rebrandingu jest analiza rynkowa, zwłaszcza największych konkurentów. Na tej podstawie określane są cele do których firma dąży. Za celami idą określone działania, oszacowany budżet a zwłaszcza korzyści z odświeżenia wizerunku. Odnowienie marki najczęściej polega na pokazaniu dobrych zmian wewnątrz firmy, takich jak podniesienie jakości (produktów, obsługi klienta, itp.), wprowadzenie najwyższych standardów, dbałość o zadowolenie klienta. Sama zmiana logotypu powinna nawiązywać do poprzedniego logo, żeby pozostać rozpoznawalną firmą, jednocześnie wskazując na nowoczesność lub inne wartości, do których się odwołuje.

Proces rebrandingu zajmuje od 1 m-ca (zmiana powierzchowna) do 6 m-cy (zmiana głębsza). Pomagam ustalić potrzebę zmian, określić cel, wskazać wielowarstwowość działań i ich zakres. Sytuacja rynkowa, duża liczba konkurentów i tempo zmian są bezprecedensowe w historii, dlatego warto raz na jakiś czas przeprowadzić mądrze (znane są spektakularne porażki w rebrandingu) odświeżenie strony internetowej, wprowadzenie dodatkowych form kontaktu z klientami (media społecznościowe), zadbać o pracowników. Wszystko zależy od Twoich ambicji, lecz warto pamiętać, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Jeżeli chcesz rozwijać firmę, odrzucić stare i wprowadzić nowe, to dobrze trafiłaś/eś, zapraszam na niezobowiązującą konsultację w tym temacie.