Badanie potrzeb szkoleniowych

Dążenie do perfekcji jest ciągłym treningiem. Rozwój nigdy się nie kończy, a trening pozwala czerpać satysfakcję z pokonywanej drogi. Ćwiczenia z pomocą doświadczonego trenera zbliżają do osiągnięcia wysokiej wydajności, satysfakcji i sukcesu.

badanie potrzeb szkoleniowych
dobrze dopasowane szkolenie to oszczędność

Badanie potrzeb szkoleniowych to niezbędny etap w procesie rozwijania kompetencji pracowników.

Aby właściwie przygotować szkolenie, potrzebna jest analiza aktualnej sytuacji w zespole ( wyzwania, problemy i poziom wiedzy w danym temacie) oraz omówienie spodziewanych, realnych efektów przeprowadzonego warsztatu.

Zdarza się, że klient zamawia szkolenie z technik sprzedaży, bo spadają obroty i zyski. Po wstępnym badaniu okazuje się jednak, że problem nie leży w braku umiejętności sprzedaży, nieznajomości konkretnych technik jak parafraza, prezentacja oferty, czy diagnoza potrzeb klienta. Przyczyna leży głębiej –  zazwyczaj jest to spadek motywacji, zmiana realiów pracy np. zmiana szefa, wejście nowej silnej konkurencji lub podwyższenie progu premii do nieosiągalnej itp. Czasem przyczyną może być też konflikt w zespole, zmiana systemu zarządzania lub brak odpowiednich narzędzi do radzenia sobie z agresywną konkurencją. Wówczas podejmuje się inne działania nakierowane na motywację pracowników i próbę rozwiązania problemu właściwego.

Szkolenie jest jak inwestycja – jest dobre jak jest trafione.

Kosz szkolenia to jedno, drugim, często nie rozumianym wprost kosztem pracodawcy jest wyciągnięcie zespołu od bieżącej pracy. Dlatego kluczowe jest zdiagnozowanie problemu i przeprowadzenie warsztatów w taki sposób, żeby samo w sobie było napędzającym motywatorem do efektywnego działania. Dlatego daję gwarancję najwyższej jakości szkoleń lub rezygnuję z wynagrodzenia – więcej o gwarancji jakości jest pod linkiem.

N

oszczędność czasu i pieniędzy

dzięki postawieniu odpowiedniej diagnozy szybciej rozwiązuje się problem

N

zmotywowany zespół widzący racjonalne działanie

rozwój pracowników jest potrzebny dla zachowania wysokiej jakości pracy i chęci zatrzymania doświadczonego i lojalnego zespołu pracowników. 

N

odpowiednie "leczenie"

po określeniu problemu i oczekiwań dobieram właściwe moduły szkoleniowe do osiągnięcia celu

N

wiele możliwości i metod szkoleniowych

oferuję warsztaty od integracyjnych, po ćwiczenia zespołowe, rozwiązywaniu konktretnych „kejsów” i przypadków, po trening konkretnych umiejętności