Strategia rozwoju marki

Dążenie do perfekcji jest ciągłym treningiem. Rozwój nigdy się nie kończy, a trening pozwala czerpać satysfakcję z pokonywanej drogi. Ćwiczenia z pomocą doświadczonego trenera zbliżają do osiągnięcia wysokiej wydajności, satysfakcji i sukcesu.

Adam Zajchowski strategie
budowanie strategii Adam Zajchowski

Strategia biznesowa to zbiór przemyślanych działań uwzględniające: preferencje klienta, wyróżniki i wartości firmy i zachowanie konkurencji na danym rynku.

Ta podstrona dotyczy węższego pojęcia, mianowicie strategii marketingowej. Marka, brand, logotyp i dołączenie do znanych firm kojarzonych z wysoką jakością wymaga przemyślanej pracy… brzmi jak banał, natomiast co to znaczy przemyślana praca. To taka, w której możemy uważać, że przewidujemy związki przyczynowo-skutkowe i kształtujemy przyszłość jaką chcemy. Uważam, że dla każdej firmy mądrze pracującej jest miejsce na rynku, niezależnie od liczby i wielkości konkurentów. Oczywiście mam na myśli rynek komercyjny a nie monopolistyczny.

Pewne działania są uniwersalne dla większości przedsiębiorstw, a dopiero potem zaczyna się specyficzna praca związana z niszą rynkową lub niuansami branży. Wolny rynek umożliwia wybór dostawcy usług i produktów klientowi, niezależnie czy jest to B2B, B2C lub inny model.

Moje doświadczenie chętnie wykorzystuję do pomocy w budowaniu marki w następujących obszarach:

1. strategia marketingowa – ważne pytania – kto jest Twoim klientem, jak zamierzasz dotrzeć do niego z informacją, (jakie kanały marketingowe chcesz wykorzystać). Jaki przewidujesz koszt dotarcia do klienta i jaki zakładasz zwrot z inwestycji (ROI z ang. Return on Investment), jaki zakładasz stopień konwersji (procent klientów, do których dotarłeś z informacją a tych, którzy kupili)

2. Identyfikacja wizualna, logo – ważne pytania – Jaki masz (chcesz) logotyp, czy logo informuje, nawiązuje do tego czym się zajmuje firma, Gdzie możesz i chcesz zamieścić logo (reklama, firma, materiały, internet, media społecznościowe), Czy i gdzie zamierzasz zamieścić zdjęcia firmy, produktów, usług, zespołu, żeby wzbudzić zaufanie i zainteresowanie firmą, wygląd strony internetowej,

3. Budowanie bazy stałych klientów. Wiemy, że bardziej opłaca się pracować ze stałymi klientami i o nich zadbać, niż ciągle szukać nowych. Jest to tańsze, łatwiejsze i sprawdzone. Jaki kanał wybierasz do komunikowania się z nimi (sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż telefoniczna, komunikacja internetowa, eventy firmowe itp.) Jakie bonusy przewidujesz dla stałych klientów (gadżety, kalendarze, dodatkowe punkty, gratisy, zniżki, pakiety, abonamenty itp.) Czy masz sprawdzony i wdrożony standard częstotliwości i zakresu kontaktów z klientami, Czy zbierasz rekomendacje, opinie i sugestie od klientów.

4. Sprzedaż do nowych klientów. Czy analizujesz skuteczność sprzedaży. Czy monitorujesz dlaczego klient nie kupuje? Jakie narzędzia masz Ty i Twoi pracownicy do prowadzenia skutecznej sprzedaży dla nowych klientów. Czy szkolisz swój zespół ze sprzedaży, nawiązywania kontaktów, prowadzenia spotkań biznesowych i negocjacji. Czy przekazujesz narzędzia pracy i uczysz dbania i obsługi.

5. Zdrowa organizacja, zespół, wizerunek dobrego pracodawcy (z ang. employer branding)- czy dbasz o atmosferę w miejscu pracy, czy dobierasz odpowiednio pracowników według ich kompetencji i potrzeb firmy. Jak dbasz o każdego nowego pracownika, żeby czuł się dobry i żeby proces wdrożenia i wejścia do firmy (z ang. onboarding) był dla niego łatwy i zachęcający. Czy badasz nastroje wśród pracowników i starasz się, żeby głos zespołu był usłyszany i miał dla Ciebie znaczenie? W jaki sposób podnosisz kompetencje swoje i swoich managerów w obszarze motywacji pracowników. Czy w firmie jest wprowadzona ocena pracownicza 360 stopni (przełożony wspólnie ocenia pracownika, a pracownik przełożonego).

6. Poszukiwanie nowych nisz, dopasowanie się do rynku. Kiedyś było tak, że jak firma miała dobry produkt to go promowała i sprzedawała. Dzisiaj jest tak, że to klient decyduje co chce kupić. Jeszcze nigdy rzeczywistość nie zmieniała się tak szybko jak dzisiaj, a to dopiero początek. Czy szukasz nowych rynków. Jak to robisz? Jaki stawiasz sobie cel. Te obszary i pytania to wybrana część zagadnień na które pomagam znaleźć odpowiedzi.

7. Doświadczenie użytkownika UX, coraz bardziej mające znaczenie dla wyboru dostawcy. W branży e-commerce to jedna z najbardziej kluczowych kwestii dokonywania zakupów. W przyszłości lojalność klienta będzie nietrwała i dlatego badania doświadczeń i opinii klientów jest jednym z najważniejszych czynników w kształtowaniu przyszłości firmy.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i sprawdź czy będę dla Ciebie partnerem do współpracy.

strategia biznesowa Adam Zajchowski

Analiza strategiczna zaczyna się od wskazania celu, do któego dąży firma.

Cel definiuje niezbędne zasoby (warto wykonać analizę SWOT mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.). Warto dobrze cel przemyśleć, bo już na starcie można popełnić błędy. Każde działanie strategiczne opiera się na aktualnej w sytuacji rynkowej, która jest zmienna (jak nigdy dotąd), wymaga nowoczesnego podejścia do biznesu. Opieram się na rzeczywistych dowodach skuteczności, wcześniej podjętych działań. Zgrany zespół zaangażowany, zmotywowany, współpracujący nad rozwiązaniem problemu jest najważniejszym zasobem firmy o który trzeba dbać bardziej niż kiedyś. Wiąże się to z wejściem na rynek pracy młodszych roczników tzw. milenialsi, pokolenie „teraz now”, którzy mają inne podejście do pracy. Strategia biznesowa przewiduje, dzięki zbieraniu danych, możliwe kryzysy i szuka możliwości wyprzedzenia konkurencji. Pytanie czy są zbierane informacje o możliwym kierunku działania i bieżąca analiza konkurencji. Dobrze jak zarząd ma wizję i poczucie misji, bo może kreować przyszłość. Jeżeli wizji brakuje lub jest „taka jak u konkurencji” to zapraszam na kreatywny trening możliwości rozwoju i wyprzedzenia konkurencji. Polecam niezobowiązujące konsultacje klikając TUTAJ