Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dążenie do perfekcji jest ciągłym treningiem. Rozwój nigdy się nie kończy, a trening pozwala czerpać satysfakcję z pokonywanej drogi. Ćwiczenia z pomocą doświadczonego trenera zbliżają do osiągnięcia wysokiej wydajności, satysfakcji i sukcesu.

Szkolenia dofinansowane z KFS
Szkolenia dofinansowane z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) i szkolenia dofinansowane to szansa!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy umożliwia pozyskanie 80% dofinansowania szkolenia pracowników, a w mikroprzedsiębiorstwach (do 10 osób) nawet 100%!
(nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika). To znaczy, że spełniając wszystkie kryteria, można uzyskać dofinansowanie do 300% przeciętnego wygrodzenia na pracownika.

Informacje źródłowe znajdują się pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

Środki z KFSu pochodzą ze składek na fundusz pracy, zatem nie są to środki unijne, a krajowe. Każdy, kto odprowadza latami składki wynikające np. z umowy o pracę, ma możliwość ich częściowego odzyskania. Dysponentem środków jest urząd pracy i do niego składa się wniosek.

Czy warto skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Z KFSem pracuję już siódmy rok i uważam, że daje duże możliwości rozwoju firmy i pracowników. Jego zaletą jest to, że pracodawca sam wskazuje obszary potrzeb szkoleniowych (w ramach priorytetów), a moja firma szkoleniowa dopasowuje program do oczekiwań.

Jak pozyskać środki z KFSu?

Najlepiej zapoznać się z możliwościami, czyli tzw. priorytetami, które są określane każdego roku. W roku 2024 można ubiegać się na dofinansowanie z KFS w następujących priorytetach:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. 

Masz w firmie minimum jedną osobę, która spełnia jeden ze wskazanych warunków, złóż wniosek do swojego urzędu pracy!

Jeżeli nie masz żadnego pracownika, który spełnia owe wymagania, wówczas warto sprawdzić https://www.barometrzawodow.pl  w ramach priorytetu nr 3. Pozwala on sprawdzić lista zawodów deficytowych w wybranym województwie / powiecie.  Jeżeli zatrudniasz osobę na stanowisku, które okaże się deficytowe w Twojej miejscowości, wówczas masz podstawę do wniosku o dofinansowanie.

Jakie szkolenia można realizować z dofinansowaniem?

Szkolić przede wszystkim pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, choć całą reszta może uczestniczyć w warsztatach bezkosztowo, jeżeli KFS pokryje większość kosztów. Z czego szkolić? Z tego, co w danym momencie jest potrzebne. Aktualne wyzwania zwykle dotyczą personelu, ich motywacji, kontaktu z klientami lub współpracownikami. Napięcia wewnętrzne, wysokie tempo życia i poziom stresu powoduje wyższą rotację, spadek wydajności i motywacji. Pomagam dobrać określony temat, dopasować do aktualnej sytuacji i potrzeb klienta.

Co w sytuacji, kiedy 2 pracowników spełnia kryteria, a 15 nie spełnia, a dobrze byłoby ich też przeszkolić?

W tej sytuacji najlepiej zadzwonić lub napisać do mnie maila. Pewnie uda się połączyć szkolenia dofinansowane z pozostałą grupą pracowników. Łączny bilans kosztów wychodzi na duży plus.

Kto może takie szkolenia prowadzić?

Każda firma, która ma aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), tzn. spełnia określone, formalne wymagania.

Wyszukiwarka firm znajduje się tutaj: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka
Wystarczy z menu po lewej stronie wybrać kryterium wyszukiwania (np. nr NIP) i sprawdzić potencjalnego wykonawcę szkoleń.
Mój NIP to 578 263 99 53 – sprawdź mnie.

Jak wygląda proces i jak się do tego zabrać?

Proces i jego etapy:

  1. Sprawdzenie, czy w firmie jest choćby jeden pracownik spełniający warunki do priorytetów na rok 2024.
  2. Kontakt z firmą wpisaną do RIS np. Adam Zajchowski trener biznesu
  3. Wspólne określenie tematu szkoleń (wskazanie na problemy, założone cele biznesowe, rozwój kultury organizacyjnej, komunikacji, orientacji na klienta itp.)
  4. Tworzę program szkolenia ustawicznego (formalna nazwa), przesyłam wzór certyfikatu dla uczestników, dokumenty firmy itp.
  5. Pracodawca (najczęściej dział kadr) uzupełnia wniosek (dane firmy, wskazanych pracowników i wybór priorytetów itp.).  Zajmuje to do kilku godzin już z wysłaniem, wraz z dokumentami otrzymanymi od firmy szkoleniowej.
  6. Czas oczekiwania to od 30 do 60 dni na rozpatrzenie wniosku przez właściwy urząd pracy.
  7. Urząd pracy dokonuje przelewu środków wnioskowanych, które pracodawca przekazuje firmie szkoleniowej.

Dalsze działanie to sprawdzanie efektów szkolenia i stosowanie poznanych technik, strategii działania itp.

W razie pytań i uwag służę pomocą.

Napisz do mnie i sprawdź moje możliwości: https://adamzajchowski.pl/kontakt/

Zapraszam także na bezpłatne konsultacje: https://adamzajchowski.pl/bezplatna-konsultacja/

Korzyści dla firmy:

Minimalne koszty szkolenia pracowników

Duży zakres tematów szkoleniowych

Rozwój pracowników i rozwój firmy

Szersza perspektywa, lepsze planowanie strategii

Korzyści z konkretnych warsztatów np. sprzedaży, zarządzania, komunikacji, obsługi klienta

Szkolenie zawiera

Profesjonalne

Praktyczne materiały dla uczestników

}

Wartościowy czas

Doświadczonego trenera

Kwalifikacje

Certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu

w

Opieka specjalisty

Bezpłatny miesiąc na konsultacje tel. lub on-line dla kierowników działów szkolonych

Widok na przyszłość

Raport po szkoleniu opisujący przebieg warsztatów, omawiane i ćwiczone zagadnienia oraz sugestie na co zwrócić uwagę w dalszej pracy z zespołem

Masz pytania zadzwoń, napisz lub umów się na bezpłatną konsultację.

Skontaktuj się

Adres

Sobótki 21B/4A
80-247 Gdańsk

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.22/00072/2016

Certyfikat jakości ISO PN-EN ISO 9001:2015-10
nr 16/01/2024/TS/WA/1449/16

Nr telefonu

+48 668 698 308

Social Media

Email

az@adamzajchowski.pl

Wyślij wiadomość

12 + 12 =