Zależy mi na tym, aby wszyscy moi klienci i współpracownicy mieli pewność, co do poufności przekazywanych nam danych. Z uwagi na Wasze poczucie bezpieczeństwa przedstawiam szczegółowe informacje opisujące sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, pozyskanych w wyniku udostępnienia ich w rozmowie telefonicznej, wyniku wymiany korespondencji lub otrzymania wizytówki biznesowej będzie:
Free City Group Adam Zajchowski
Ul. Sobótki 21b/4a, 80-247 Gdańsk
Nip: 578 263 99 53

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji działań sprzedażowych i marketingowych oraz współpracy między stronami.
Powierzone mi przez Ciebie dane będę wykorzystywać w celu:
• informowania Cię o moich nowych usługach,
• informowanie Cię o nowych wydaniach newslettera lub nowych wpisach na blogu,
• informowania Cię o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś,
• realizacji procesu analizy potrzeb szkoleniowych w ramach usług, które realizuję dla Ciebie i/lub Twojego pracodawcy,
• informowania Cię o dostępności certyfikatów ze szkolenia,
• realizacji procesu zakupu moich produktów i usług.
Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Gdzie przechowuję Twoje dane?

Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas realizacji powyższych działań.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mam tylko ja i w przyszłości upoważnieni do tego pracownicy mojej firmy.
Nigdy nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia moich usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformuję Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie dane osobowe przetwarzam?

Będę przetwarzać następujące dane osobowe:
• dane kontaktowe, które nam przekazałeś takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu,
• historię Twoich zakupów.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowuję. Aby to zrobić, skontaktuj się ze mną – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Free City Group Adam Zajchowski przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody. Masz prawo otrzymać kopię swoich danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na mój adres mailowy: az@adamzajchowski.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przeze mnie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Free City Group Adam Zajchowski:

  • masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Free City Group Adam Zajchowski,
  • Free City Group Adam Zajchowski zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będę w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

  • wykonując instrukcje zawarte w każdej przesłanej Ci wiadomości e-mail,
  • zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres: az@adamzajchowski.pl

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Free City Group Adam Zajchowski ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Free City Group Adam Zajchowski, wtedy ograniczę jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Free City Group Adam Zajchowski musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Osobą, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii jestem ja Adam Zajchowski. Aby się skontaktować, napisz na adres: az@adamzajchowski.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że Free City Group Adam Zajchowski przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się ze mną skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.